Intarsja w Hiszpanii

Intarsja w Hiszpanii

Po raz kolejny kreatywność, koncentracja i poczucie humoru, pod nadzorem i kierownictwem nauczyciela… dają początek różnym wzorom inkrustacji.

https://www.facebook.com/PROJEKTCRAFTGEN/