Warsztaty w Domu Dziennej Pomocy i Klubie Samopomocy

Warsztaty w Domu Dziennej Pomocy i Klubie Samopomocy

Nasze liderki oraz efekty pracy po warsztatach w Domu Dziennej Pomocy i Klubie Samopomocy przy stowarzyszeniu Klub Przyjaciół Strzyży.
Więcej zdjęć tutaj.