Start profilu Facebook

Start profilu Facebook

https://www.facebook.com/PROJEKTCRAFTGEN

Projekt zakłada wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami z Polski i Hiszpanii w obszarze współpracy ze społecznością lokalną z wykorzystaniem działań artystyczno-rękodzielniczych. Proponujemy stworzenia otwartej przestrzeni twórczej, dostępnej dla mieszkańców.