Start Projektu

Start Projektu

Z przyjemnością informujemy, że nowy projekt CRAFTGEN – Erasmus+:
Rękodzieło Międzypokoleniowe Przeciwko Nierównościom został oficjalnie uruchomiony.

Projekt zakłada wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami z Polski i Hiszpanii w obszarze współpracy ze społecznością lokalną z wykorzystaniem działań artystyczno-rękodzielniczych. Proponujemy stworzenia otwartej przestrzeni twórczej, dostępnej dla mieszkańców.