Warsztaty Lokalne w Polsce

16 Lutego 2022 2, 16, 30 Marca 2022 13, 27 Kwietnia 2022 11 Maja 2022

Uczestnicy warsztatów lokalnych, przedstawiciele społeczności lokalnej uczestniczący w otwartych warsztatach, osoby z różnych środowisk, wieku, płci. Warsztaty będą otwarte dla szerokiej społeczności, nabór będzie prowadzony różnymi kanałami, poprzez media społecznościowe, ogłoszenia w postaci plakatów, tak aby dotrzeć do różnych odbiorców, również osób starszych, przyzwyczajonych do tradycyjnych metod informowania.

Warsztaty Lokalne w Hiszpanii

Warsztaty szkoleniowe na temat inkrustacji, które prowadzimy od lutego, oto ich terminy:
18 lutego
4 marca
11 marca
25 marca
8 kwietnia
22 kwietnia
6 maja
20 maja
7 listopada
14 listopada
21 listopada
28 listopada
5 grudnia
12 grudnia

Harmonogram i miejsca naszych otwartych dwugodzinnych warsztatów:
1º Colegio Público Emilio Carmona. 26 kwietnia.
2º Colegio Público Teresa Morales. 13 maja.
3º Instituto Público Manuel de Falla. 10 maja.

Grupa 12-15 hiszpańskich liderów przeprowadzi z lokalną społecznością warsztaty inkrustacji/taractwa. Warsztaty będą prowadzone przez profesjonalnych rzemieślników intarsji i odbędą się w dostępnym dla wszystkich (w tym osób niepełnosprawnych) Instytucie Kobiecym. Zarówno szkolenie liderów, jak i warsztaty otwarte dla społeczności, pozwolą z jednej strony na doskonalenie umiejętności i technik pracy inkrustacyjnej, a jednocześnie nauczą innych, mniej zaawansowanych w tych działaniach, przygotowania się do roli trenerów dla grupy polskiej, a także dla społeczności Maraceny (szkoły, liceum, stowarzyszenia rodziców i stowarzyszenia sąsiedzkie). A z drugiej strony cel integracji społecznej w gminie Maracena, oferując tę działalność na stałe, aby dzieci, młodzież i dorośli mogli się integrować i rozwijać swoją kreatywność poprzez prace inkrustacyjne. Praca zespołowa doprowadzi do powstania inkrustowanych dzieł wykonanych różnymi technikami, które posłużą do przygotowania wspólnej wystawy powstałych prac w ośrodku. W wyniku tego szkolenia w Gdańsku i Maracenie odbędzie się wystawa powstałych prac, która zakończy się otwartymi warsztatami w obu społecznościach.

Międzynarodowe Warsztaty w Polsce

22 Czerwca 2022 – 28 Czerwca 2022

Spotkanie w Polsce liderów z organizacji, polegające na wspólnych działaniach warsztatowych mających na celu przekazanie umiejętności filcowania pod kierunkiem grupy z Polski. Poznanie lokalnych twórców rękodzieła, poznanie kultury lokalnej oraz przenikanie się twórczości nowej z tradycjami regionu. W Trakcie wizyty gr. hiszpańska przeprowadzi warsztaty intarsji dla mieszkańców. Wizyta zakończy się wydarzeniem kulturalnym wernisażem, happeningiem otwartym dla lokalnej społ. Przewidujemy poczęstunek z kuchni polskiej i hiszpańskiej, naukę tańca flamenco.

Zaplanowanie działań w Projekcie pozwala nam jak najszerzej włączyć społeczność Gdańska w wymianę i działania międzynarodowe. Stworzenie grupy projektowej/liderów spowoduje większe zaangażowanie i możliwość wspólnego przygotowania i budowania projektu. Działania poprzedzające wymiany międzynarodowe i wykorzystanie Social Mediów do komunikacji, dają możliwość poznania się dwóch stron przed spotkaniem i rozpoczęcia budowania relacji przed osobistym spotkaniem. Będziemy mogli wspólnie uczyć się i rozwijać kompetencje cyfrowe i przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Otwarcie się na szersza grupę mieszkańców spowoduje możliwość doświadczenia współpracy międzynarodowej nie tylko osób mogących wyjechać ale również na miejscu . Projekt mamy nadzieję szerzej będzie oddziaływał na wzmocnienie kompetencji międzykulturowych mieszkańców i otwierał na dialog.

Na poziomie rozwoju kompetencji rękodzielniczych, wyłonienie gr. liderów stworzy możliwość doskonalenie techniki filcowania, pozwoli im uczyć się ucząc. Dla lokalnej społeczności będzie możliwością zaangażowania się we wspólne działania twórcze, nabycia nowych umiejętności. Nawiązania znajomości z innymi osobami, odnalezienia akceptacji w grupie i satysfakcji w aktywności twórczej. Dostrzeżenie możliwości działań w dotychczas nieznanych obszarach. Cel integracji, włączenia osób z różnych grup wiekowych i społecznych zostanie zrealizowany.

Międzynarodowe Warsztaty w Hiszpani

W dniach 20-26 września 2022.

Zaprosimy polską grupę do działania twórczego, którego celem będzie przygotowanie projektu artystycznego od jego koncepcji, poprzez realizację, aż do prezentacji w formule otwartego wydarzenia dla szerszej publiczności, mającego wymiar lokalnego wydarzenia kulturalnego. W dniach 20-26 września w Maracenie (Hiszpania) odbędzie się spotkanie 2 grup 12-15 liderów z obu organizacji (polskiej i hiszpańskiej), ze wspólnymi zajęciami warsztatowymi w celu przekazania umiejętności inkrustacji, prowadzonymi przez grupę hiszpańską. Poznają lokalnych i prowincjonalnych rzemieślników i ich pracę, dowiedzą się o lokalnej kulturze i o tym, jak połączyć nową twórczość z tradycjami regionu. W dniu 22. wizyty odbędzie się centralne wydarzenie widoczne na głównym placu, aby mieszkańcy Maraceny mogli poznać projekt, warsztaty inkrustacji i filcu oraz liderów zaangażowanych w projekt. Otwarte dla wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział bezpłatnie. Dodatkowo podczas uczestnictwa w warsztatach odbędzie się impreza artystyczna dla społeczności lokalnej, nauka kilku polskich słów dla zainteresowanych oraz degustacja polskiego poczęstunku. Zwieńczeniem wizyty tego dnia będzie wystawa prac powstałych w wyniku warsztatów.