Projekt zakłada wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami z Polski i Hiszpanii w obszarze współpracy ze społecznością lokalną z wykorzystaniem działań artystyczno-rękodzielniczych. Proponujemy stworzenia otwartej przestrzeni twórczej, dostępnej dla mieszkańców. Planujemy zorganizowanie 2 wizyt; w Polsce i Hiszpanii, których głównym elementem będą a warsztaty rękodzielnicze oraz działania dla społeczności lokalnej w formie wydarzeń kulturalnych: wernisaż/wystawa/happening. Elementem poprzedzającym wyjazdy będą przeprowadzone w krajach Partnerskich cykle warsztatów przygotowujących. Każdy z partnerów stworzy grupę liderów, która będzie współtworzyła aktywnie Projekt.

Aktualności

Partnerstwo

POMORSKA FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NASZA PRZESTRZEŃ

Polska

GMINA MARACENA

Hiszpania

FUNDACJA NA RZECZ INNOWACJI I TECHNOLOGII

Hiszpania

Logo de Fuitec